Δικαιούχος: ΡΟΚΚΟΣ Κ - ΡΟΚΚΟΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Οι λογαριασμοί του γραφείου μας είναι:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6769115245825

GR2701717690006769115245825

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ

35000737094

GR2301103500000035000737094

Με την κατάθεση σας παρακαλείσθε να αναφέρετε στο καταθετήριο το επίθετο σας και την εκδρομή με την ημερομηνία αναχώρησης.