Ταξιδιωτικό γραφείο Rokkos Travel

Το Γραφείο Γενικού Τουρισμού "ROKKOS TRAVEL" δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού και ειδικότερα στις μεταφορές από το 1981, προκειμενου να πραγματοποιήσει όλες σας τις επιθυμίες και να ανταποκριθεί στις ταξιδιωτικές απαιτήσεις σας.