Το Γραφείο Γενικού Τουρισμού "ROKKOS TRAVEL" δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού και ειδικότερα στις μεταφορές από το 1981, προκειμενου να πραγματοποιήσει όλες σας τις επιθυμίες και να ανταποκριθεί στις ταξιδιωτικές απαιτήσεις σας.

Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες: