ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

6ημερη εκδρομή στην Πόλη των Πόλεων

Κωνσταντινούπολη - Βόσπορο 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  23/7, 30/7, 06/8, 13/8, 27/8, 10/9, 17/9, 24/9,8/10, 25/10 ,28/10, 12/11, 26/11, 22/12 , 29/12 , 3/1/2023

Tabs

Note

All tours are carried out with a state-of-the-art bus fleet that has a special air conditioning unit with natural air and activated carbon filters inside the cabin, ensuring all the health protocols and of course, your safety.