ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

6ημερη εκδρομή στην Πόλη των Πόλεων

Κωνσταντινούπολη - Βόσπορο 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  23/7, 30/7, 06/8, 13/8, 27/8, 10/9, 17/9, 24/9,8/10, 25/10 ,28/10, 12/11, 26/11, 22/12 , 29/12 , 3/1/2023

Tabs

Σημείωση

Όλες οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται με υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων που διαθέτει ειδική κλιματιστική μονάδα με φυσικό ψυχικό αέρα και φίλτρα ενεργού άνθρακα εντός της καμπίνας, εξασφαλίζοντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και φυσικά, την ασφάλειά σας.